Bluepad | Bluepad
Bluepad
विठ्ठल
विनय नारायण
विनय नारायण
24th Jun, 2022

Share

आज मित्रांबरोबर वारीला जायचं ठरलं होतं. सकाळी दादरहून बस सुटणार होती . बत्तीस किलोमीटर वारीत चालल्यावर रात्री बस परत येणार आहे . एक दिवसाची वारी एक वेगळा अनुभव देते हे सर्वज्ञात आहे . तो अनुभव मी चांदोबाचा लिंब येथे पहिलं रिंगण पाहून घेतला आहे .
ते पांढरे शुभ्र कपडे घातलेले वारकरी ...कपाळावर नाम त्यावर पांढरी टोपी . हातात टाळ ,मुखात नाम..मनात ध्यास ,डोक्यावर तुळस आणि ऊन पावसाची पर्वा न करता आषाढीला "त्याला" पाहण्याची आस..
हे सगळं अद्भूत वातावरण आयुष्यात एकदा तरी अनुभवायला हवं...वारीत तुमच्या सोबत चालणारा अनोळखी वारकरी तुम्हाला माऊली संबोधतो तेव्हा ..
तो क्षण तुम्ही तुमचे राहत नाही हा माझ्यासारख्या नास्तिकाचा अनुभव आणि अनुभूती .
वारी म्हणजे नक्की काय याचं एकच उत्तर माझ्या मनात येतं...
वारी म्हणजे मनाची आंघोळ .. जी तुमचं मन स्वच्छ करते..वारी म्हणजे जमिनीवरचं पुष्पक जे तुम्हाला विठ्ठला सोबत चालायची संधी देते...
विठ्ठल
विठ्ठल
विठ्ठल
विनय नारायण
२४ जून २०२२

233 

Share


विनय नारायण
Written by
विनय नारायण

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad