Bluepad | Bluepad
Bluepad
चिता...चिंता
g
gayatri
23rd Jun, 2022

Share

चितेच्या...चिंतेच्या शय्येवर..
मला आता झोपायचे आहे..
कोणी कितीही काही म्हणा..
पण मला उठायचं नाही आहे...!

0 

Share


g
Written by
gayatri

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad