Bluepad | Bluepad
Bluepad
शब्द सुरांची तहान...
निनाद चंद्रकांत देशपांडे
निनाद चंद्रकांत देशपांडे
23rd Jun, 2022

Share

मित्रहो, शब्द आणि सुर दोन समानार्थी शब्द आहेत. सुराला शब्दांची गरज भासते तर शब्दांना सुरांची. आपण बोलतांना प्रत्येक शब्द हा सुरात बोलत असतो. जेव्हा राग येतो तेव्हा बोलण्याचा सुर वेगळा असतो तर जेव्हा प्रेमात असतो तेव्हा बोलण्याचा सुर हा प्रेमळ असतो. महत्वाचे काय तर शब्द आणि सुर हे काही एक मेका पासून वेगळे नाहीत.
मित्रहो, आजकालच्या आधुनिक आणि धावपळीच्या जीवनात समाजातील लोकांसाठी त्यांचा ताण तणाव कमी होण्यासाठी या दोघांची जास्त गरज भासते. एखादा व्यक्ती कितीही दुःखी असला तरी तो बोलतांना त्याच्या तोंडून जे शब्द निघतात त्या शब्दांचा सुर सगळ काही समोरच्या व्यक्तीला सांगून जातो. संगीत ही शब्द आणि सुरांमुळे बनलेली कला आहे. शब्द आणि सुर याला कोणचेच साहित्य लागत नाही.
या दोघांची रचना करायला काही डोकं लावा लागत नाही. आपण जसे कसे बोलतो तसे तसे त्याची रचना आपोआप तयार होत जाते. शब्द सुरांची तहान जाता जात नाही.

0 

Share


निनाद चंद्रकांत देशपांडे
Written by
निनाद चंद्रकांत देशपांडे

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad