Bluepad | Bluepad
Bluepad
आपुलकी
Balaji G Dhote
Balaji G Dhote
23rd Jun, 2022

Share

रागाच्या क्षणी थोड थांबाव माणसान
मनाला आवर आपल्या घालावी माणसान
तुटणार नाही जवळचे नाते आपुलकीचे
हृदयात शांतता,माणसूकी ठेवावी माणसान
वाचतील नंतर पश्चातापाचे हजारो क्षण
वर्तमाणाला नेहमीच जपाव माणसान
क्रोधला, द्वेशाला बाजूला साराव माणसान
अनमोल ठेवा मैञिचा न तोडावा माणसान
जन्मं अन मुत्यू मध्ये काहिच अंतर नाही
जितक भेटता येईल तितक भेटाव माणसान
क्षणभंगूर या जीवनात शेवटी काय घेवून जाणार
अखेर श्वासा प्रयंत प्रेम द्याव ,घ्याव माणसान

167 

Share


Balaji G Dhote
Written by
Balaji G Dhote

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad