Bluepad | Bluepad
Bluepad
पूर परिस्थिती नियोजन
मीनाक्षी हेमंत पवार
मीनाक्षी हेमंत पवार
23rd Jun, 2022

Share

पूर म्हणजे अतिवृष्टी मुळे नदी नाल्यातील पाणी वाढून आसपास पसरणे म्हणजे पूर

0 

Share


मीनाक्षी हेमंत पवार
Written by
मीनाक्षी हेमंत पवार

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad