Bluepad | Bluepad
Bluepad
ती छत्री आणि तो....पाऊस
suwarta
suwarta
23rd Jun, 2022

Share

ती पावसात एकदा छत्री घेऊन शाळेत चालली होती.आणि अचानक तो आला.खूप वादळवारा सोबत घेऊन.आणि तिची छत्री अचानक जोरदार वादळवार्यामुळे ऊलटी झाली.मग काय ती पावसात ओलेचिंब झाली.दिवसभर पावसामुळे ओलेचिंब झालेल्या कपड्ययांनीच वर्गात बसली.तेव्हापासून तिने ठरविले की आत्ता छत्री नाही रेनकोटच वापरायचा तो आला की.😀😀😀😀 असा तो  खोडकर पाऊस होता.🙄🙄😲😲😀😀😀आणि ती मी व माझी छत्री होती.😀😀😝😝😝

189 

Share


suwarta
Written by
suwarta

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad