Bluepad | Bluepad
Bluepad
स्वप्न
मीना तांबे
मीना तांबे
23rd Jun, 2022

Share

माझं एक छोटस स्वप्न आहे की मी माझा मेहनती वर स्वतःच घर घेईन आणि मी त्यासाठी मेहनत ही करत आहे बस देवाकडे हीच प्रार्थना आहे की माझा मेहनतीला यश मिळूदे आणि मी लवकरच मुंबई मध्ये स्वतःच घर घेवू शकुदे आणि माझं स्वप्न लवकर पूर्ण होउदे

227 

Share


मीना तांबे
Written by
मीना तांबे

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad