Bluepad | Bluepad
Bluepad
रावण>अर्थ (आक्रोश)
B
Bhakti Kumbhar
23rd Jun, 2022

Share

रावणाच्या शिकण्याजोग्या गोष्टी
1. विश्वास आणि अतिविश्वास यांतला फरक समजला पाहिजे.
2.दोन बुध्दिमान व्यक्तींनी संवाद न करता संघर्ष संपवला तर त्यात स्वार्थी लोकांचाच फायदा होत असतो.
3.स्वतःचे प्रेरित करणारे वाक्य खच्चीकरण झाल्यावर स्वतःलाच हास्यास्पद वाटते.
4.परिस्थिती कितीही वाईट झाली तरीही कोणाचाही वैचारिक गुलाम होऊ नये,कारण- वैचारिक गुलामीमुळे स्वाभिमान नष्ट होतो.
5.ज्ञानाची हत्या कोणीही करू शकत नाही.
6.चिकित्सक वृत्तीने ज्ञान घेतलं तर जरासं ज्ञानही जीवनात प्रकाश बनून जीवन तेजोमय करतं.
7.एखादया गोष्टीचं स्पष्टीकरण देता येत नसेल तर त्याला आपण कर्माची फळं,परमार्थाचा भोग असं म्हणून त्याच निरसण करतो.
8.संघर्ष करून स्वआस्तित्व निर्माण करणं खूप कठीण आहे.कारण- संघर्ष करताना ख-या बुध्दिमत्तेची कसोटी लागते.
9.ज्ञान प्राप्त झाल्यानंतर मत व्यक्त केलं तर त्याने अहंकारी नाही तर बंडखोर निर्माण होतात.
10.संयम ठेवला तर यश मिळण्याची शक्यता जास्त असते.

186 

Share


B
Written by
Bhakti Kumbhar

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad