Bluepad | Bluepad
Bluepad
काल जमलं नाही म्हणून....
Vikas chavan
Vikas chavan
23rd Jun, 2022

Share

काल नाही जमलं म्हणून आज धीर सोडू नका, प्रत्येक दिवस एक नवीन संधी असते, काही गोष्टींना वेळ लागतो पण त्या नक्की पूर्ण होतात
फक्त त्याआधीच तुम्ही हार मानू नका, कारण प्रयत्न करणं आपल्या हातात असतं आपण ते करत रहायचं..!!
- विकी
काल जमलं नाही म्हणून....

169 

Share


Vikas chavan
Written by
Vikas chavan

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad