Bluepad | Bluepad
Bluepad
राजकारण.... आणि त्यातून घेण्यासारख बरच काही....
Pavanraj Balasaheb Kale
Pavanraj Balasaheb Kale
23rd Jun, 2022

Share

तो म्हणाला होता, "मी पुन्हा येईल "...सगळे त्याची टिंगल उडवायचे... 2.5 वर्षात कितीतरी खाटोटोप केले त्याने परत येण्यासाठी मात्र यश काय येत नव्हत... मात्र जेव्हा वाटत होत आता तर शक्यच नाही तो येन ... तेव्हा मात्र आता तो परत येतोय.....
राजकारण.... आणि त्यातून घेण्यासारख बरच काही....
संयम बाळगा...जे काल दुसऱ्याकडे होत ते उद्या तुमच्याकडे असेल... फक्त प्रयत्न करायचे सोडू नका... वेळ लागेल पण यश 💯💯 येईल...
वेळ सगळ्यांची येते फक्त प्रयत्न करायला आणि संयम बाळगायला हवं...

178 

Share


Pavanraj Balasaheb Kale
Written by
Pavanraj Balasaheb Kale

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad