Bluepad | Bluepad
Bluepad
"मुलींचे वात्सव"
A
Anuradha Patil
23rd Jun, 2022

Share

  • छोट्या छोट्या गोष्टी त्यांना आनंद देऊ शकतात
  • ती ज्याच्यावर प्रेम करते त्याच्यासाठी ती काहीही करू शकते
  • त्यांचे हृदय मऊ असते आणि त्यांना सहज दुखापत होऊ शकते
  • छोट्या छोट्या गोष्टींवर ते रडतात
  • ते प्रत्येकाला स्वतःसारखे चांगले वागवतात
  • ज्यांना त्यांची थोडीशीही काळजी आहे त्यांच्यासाठी त्या काही पण करू शकतात.
"मुलींचे वात्सव"

182 

Share


A
Written by
Anuradha Patil

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad