Bluepad | Bluepad
Bluepad
मुलींबद्दल ७ दुःखद सत्य
A
Anuradha Patil
23rd Jun, 2022

Share

मुलींबद्दल ७ दुःखद सत्य
  1. जर मुलगी रडत नाही ती मानसिकदृष्ट्या मजबूत असते.
  2. जर एखादी मुलगी कमी बोलते, परंतु वेगाने बोलते, तर त‌ी मुलगी मनातील भावना गुप्त ठेवते.
  3. जर एखादी मुलगी खूप झोपत असेल तर कदाचित ती दुःखी असेल.
  4. जर एखादी मुलगी खूप हसते, अगदी मूर्ख गोष्टींवर देखील हसते.तर ती आतल्या आत एकटी असते.
  5. जर एखादी मुलगी मूर्ख किंवा क्षुल्लक गोष्टींवर रागावली तर याचा अर्थ तिला प्रेमाची गरज आहे❤❤
  6. जर एखाद्या मुलीने असामान्य पद्धतीने खाल्ले तर ती तणावात असते.
  7. एखादी मुलगी छोट्या छोट्या गोष्टींवर रडत असेल तर ती निरागस आणि कोमल मनाची असते.
  • खर आहे ना?

120 

Share


A
Written by
Anuradha Patil

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad