Bluepad | Bluepad
Bluepad
साधामाणूस
साधामाणूस
साधामाणूस
23rd Jun, 2022

Share

बहुमत आता सहज शक्य होईल.
ऐवढ्या दिवासाचे लोकमत जाईल.
पैसा आणि मोठे मंत्रीपद येईल.
जनता आता तुमचा अभ्यासच पाहत राहील.
सिध्दनाथ साधामाणूस
साधामाणूस

177 

Share


साधामाणूस
Written by
साधामाणूस

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad