Bluepad | Bluepad
Bluepad
खरे खोटे
शशिकांत हरिसंगम
शशिकांत हरिसंगम
23rd Jun, 2022

Share

खरे खोटे देव जाणे.... 😄
...............................
डोळे बंद केल्याने
चूक व्हायची रहात नाहीं.🙏
आणि..........
काहीतरी चुकल्याशिवाय
माणसाचे डोळे उघडत नाहीं.💜
असा अनुभव......
जगण्याच्या लढाईत
आपण नित्य घेतो.❤
मग ते जगणे
राजकारणातले असो,
समाजकारणातलेअसो,
नाहीतर स्वतःचा संसारातले.🙏
खरे खोटे देव जाणे
आपण आपले डोळे,
उघडझाप करीत राहणे.
... प्रेषक :शशिकांत हरिसंगम, वालचंदनगर.✍️

171 

Share


शशिकांत हरिसंगम
Written by
शशिकांत हरिसंगम

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad