Bluepad | Bluepad
Bluepad
कवितेला बोलायचं असतं
Sandip Raut
Sandip Raut
23rd Jun, 2022

Share

कवितेला बोलायचं असतं
काहीतरी सांगायचं असतं
शब्दांना फुटतो उमाळा
कागदांना भिजायचं असतं
अस्वस्थ करणाऱ्या अवकाशाच्या
प्रश्नाचं उत्तर शोधायचं असतं
निरुत्तर करणाऱ्या प्रश्नांना
हृदयाला पोहचायचं असतं
चिडायचं असतं कुणावर
कुणाशी भांडायच असतं
मोगऱ्याच्या कोवळ्या कळ्यांना
केसात जाऊन बसायचं असतं
भोगलेल्या पोळलेल्या क्षणांना
सोसलेल्या वेदनेला कन्हायचं असतं
भारलेल्या गंधाळलेल्या अत्तरांना
कुपीतून सांडायचं असतं
कुणाच्या जगण्याला बळ द्यायचं
रोपट्याला बहरायचं असतं
कुणाच्या असण्याला अर्थ द्यायचा
नसण्याला विसरायचं असतं
कधी शांततेचे वारे, तापलेले निखारे
दाबलेल्या हुंदक्यांना गायचं असतं
बदलत्या जगाची बदलती गणिते
नव्या सूत्रांनी सोडवायचं असतं
© संदीप विष्णू राऊत, बुलडाणा

174 

Share


Sandip Raut
Written by
Sandip Raut

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad