Bluepad | Bluepad
Bluepad
किती दा
Anjali Wadurkar
Anjali Wadurkar
22nd Jun, 2022

Share

कितीदा नव्याने तुला आठवावे
कितीदा नव्याने बंध जुळवावे
आठवणीच्या दिशांना मिळतो उजाळा
कितीदा तुला असे स्वप्नात पहावे
सांग तुझ्या भावना च्या मनातल्या
कर पुन्हा नव्याने सांगणे
  बोल बोल के हास्य खुलवी
गाली लाजता मी पुन्हा सवे
बेधुंद नजारे असे स्वप्न  पहाती 
प्रेमाचे प्रतिबिंब पाहती
कितीदा नव्याने असे घडती
अंजली वडुरकर

181 

Share


Anjali Wadurkar
Written by
Anjali Wadurkar

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad