Bluepad | Bluepad
Bluepad
सुगंध....
jayashree Patil
jayashree Patil
22nd Jun, 2022

Share

फुलं कडून शिकावी आयुष्याची गाणी...नेहमी सुगंध पसरविणारी...अगदी आयुष्य तसे आहे ...दुःख प्रत्येक जवळ असते कधी तरी कोणाच्या आनंदाचे कारण ही बनले पाहिजे...✌️🤞✍️jayupati
सुगंध....

173 

Share


jayashree Patil
Written by
jayashree Patil

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad