Bluepad | Bluepad
Bluepad
पाऊस आणि मक्याच कणीस
रुपाली घेरडे
रुपाली घेरडे
22nd Jun, 2022

Share

पावसात भिजन कोणाला नाही आवडत, सगळं वातावरण ओलचिंब होत आशा वातावरणात गडकिल्ले फिरायला मला फार आवडत मातीचा सुगंध हवाहवासा वाटतो. आशा वातावरणात मक्याचं भाजलेल कणीस खायचं म्हटलं की सुखच. आरावरती मस्त मक्याचं भाजलेल कणीस त्यावरती नमक,लिंबाचा रस पिळून कणसाची चव आणखीनच वाढतेआणि रिमझिम पावसाच्या सरीसोबत भाजलेल कणीस खान एक प्रकारच प्रेमच आहे आणि हे प्रेम कोणाला नको असतं.
पाऊस आणि मक्याच कणीस

244 

Share


रुपाली घेरडे
Written by
रुपाली घेरडे

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad