Bluepad | Bluepad
Bluepad
नववधू
r
rupali salunke
22nd Jun, 2022

Share

सूर्याचा प्रहर दारी ओलाडला उंबरठा,
नव्याची नवलाई,हाती सजला चुडा,
कपाळी चंद्राची छटा,नाकात मोत्याची नथ.
पाई शोभे पैंजण, बोटे विरूंगी शोभे,
सात निऱ्याची शोभे नव्वारी,
हिरवाईचा चुडा भारी.
मायेची ओढ डोळा,पित्याची लाडाई,
नाविन्याची चढे नवलाई,
पित्या ची सावली जणू पती.
टाक पाऊल नाविण्यात,
नवपूर्णतेच्या छटा दारी,
माय पित्याचा सन्मान दारी.

238 

Share


r
Written by
rupali salunke

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad