Bluepad | Bluepad
Bluepad
लाईट कॅमेरा अँक्शन...
Manisha Wandhare
Manisha Wandhare
22nd Jun, 2022

Share

सकाळ होताच तिच्या अभिनयाची सुरवात होते ,
लाइट कॅमेरा अँक्शन म्हणून दूखणी लपवत होते ...
कालचा घाव मनाला नवऱ्याने दिलेला बघ ,
मन सलते राहून राहून तरी मुलासवे हसत होते...
नौकरी करतांनाही नशीबात कुठे असते सुख तिला,
घरचा व्याप सांभाळून तीथेही तेवढीच कार्यरत होते...
तूही असतो तेवढाच तत्पर दुःखास लपवण्या ,
पण तिची तारांबळ उडतांना सर्वच पाहत होते ...
सुधार होतोय जरा कासवाप्रमाणे समाजात तरी,
अजून खुपच वाव बाकी आहे तुलाही समजत होते ...
शिकव तिलाही तुझ्यासवे अशिक्षीत नको राहू देऊ ,
लुगड्याचा पदर खोचून तुझ्या बरोबरीने राबत होते ...
सकाळ होताच तिच्या अभिनयाची सुरवात होते ,
लाइट कॅमेरा अँक्शन म्हणून दूखणी लपवत होते ...

186 

Share


Manisha Wandhare
Written by
Manisha Wandhare

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad