Bluepad | Bluepad
Bluepad
ऐक प्रसंग प्रेमाचं
aarti
aarti
22nd Jun, 2022

Share

कॉलेज ला पोहोचण्यास रोज बस ने ती जायची ,, तो दिसताच क्षणी तिची सायकल पंक्चर व्हायची ... वाटतं होतं तिला मी काही तरी बोलावं , मनातलं गुपीत त्याने माझ्याकडे च खोलव ... सुरवातीला जास्त काही त्यावर विचार नाही केला , पण तिच्या मनाचा ओढ अधिकच वाढतच गेला ... समजून घातली मनाला स्पष्ट सांगूनच टाकावं , " अल्लड असतं हे वय , जरा सदबीन वागावं .... ! " इतकी मी दुधखुली नाही की बरं वाईट कळू नये , कोणा दुसऱ्या ची झाली की जळू नये , ...

180 

Share


aarti
Written by
aarti

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad