Bluepad | Bluepad
Bluepad
गट
Amol Kale
Amol Kale
22nd Jun, 2022

Share

पूर्वी थोडे विलक्षण वाटायचे,
आता तेवढेच भीतीदायक...
गल्ली असो की सत्तेचा अड्डा
गटांची धास्ती आम्हा साऱ्यांना
गट

187 

Share


Amol Kale
Written by
Amol Kale

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad