Bluepad | Bluepad
Bluepad
तुझ्या आठवणीत रमायला खूप आवडते मला
Avanti
Avanti
22nd Jun, 2022

Share

तुझ्यासोबत घालवलेला वेळ
तुझ्या सोबत काढलेले प्रत्येक फोटोग्राफ
प्रत्येक भेटीत घडलेले सुखदुःखाचे क्षण
हृदयाच्या एका कोपऱ्यात गुपित ठेवलेली आहे
तुझ्यावर माझं रागवणं रुसून बसन
कितीही रागावून बसले तरी
तुझ्या एका स्माईल नेच माझा रुसवा दूर व्हायचा
तुझ्या सोबत गप्पा करत असताना
वेळ कसा निघून जायचा कळतच नव्हतं मला
असं वाटायचं
सोबत घालवलेल्या प्रत्येक क्षणांना
कैद करून ठेवायची इच्छा व्हायची....

124 

Share


Avanti
Written by
Avanti

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad