Bluepad | Bluepad
Bluepad
Title

d
dhanashri pawar
15th May, 2022

Share

एका गावात एक बाई राहत होती .त्या बाईचे नाव लीलावती होते.तिचा नवरा दोन वर्षांपूर्वी वारला होता तीला एक मुलगा होता त्याचे नाव विलास होते .त्याच्या आईचं आणि त्याचं स्वतः च कलेक्टर बनायचं स्वप्न होतं . त्याच्या आईचा एक डोळा नव्हता .म्हणून विलासला त्याच्या आईची लाज वाटायची . त्यांची परिस्थिती फारशी चांगली नव्हती तरीही लिलावतीने फार कष्ट करून विलास ल

0 

Share


d
Written by
dhanashri pawar

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad