Bluepad | Bluepad
Bluepad
शेवट पर्यंत राहणारी माणसं......!
shashi
shashi
15th May, 2022

Share

आता उत्तरार्धा कडे प्रवास सुरू असताना कुणाचीही तक्रार न वाटणे, आणि कितीही मोठा गुन्हा केलेल्या माणसांना केवळ माफ करून पुढे जाणं म्हणजेच जगणं होय, आपल्या मनाविरुद्ध एखादी गोष्ट घडली की माणसं आणि नाती लगेच दुर होतात,म्हणजे इतक्या हलक्या आणि कमी ह्दयाचे लोक नसावेत, भगवान रामाचा वनवास प्यार होता कारण त्यांना नाती आणि माणसं टिकवायची होती...त्यासाठी काय त्याग करावं लागत हीच शिकव त्यांनी आम्हाला दिली......! मना विरूद्ध गेलेल्या नात्यातला ही प्रेमात सिध्द करणं म्हणजेच प्रेम... होय एखाद्या लग्ननात शहाण्या सोबत एखादं येड पन नाचुन जात म्हणून सुखं वाटणार्‍यां पेक्षा दुःखात, संकटात आपल्या सोबत शेवट पर्यंत उभी राहणारी माणसं सगळ्यात जास्त प्रेमळ,,,,, असतात... तीच प्रेमाची माणसं......! Shashi ✍🏻

174 

Share


shashi
Written by
shashi

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad