Bluepad | Bluepad
Bluepad
स्वयंवर
रामचंद्र गोपाळ राणे मु .पो .पेंडूर ,ता .मालवण ,जि .सिंधुदुर्ग
रामचंद्र गोपाळ राणे मु .पो .पेंडूर ,ता .मालवण ,जि .सिंधुदुर्ग
15th May, 2022

Share

प्रेमाने बहरण्याचे परत आले वय
चिरतारुण्यात जगण्याचे आले बळ
हिला प्रेमाने गजरा काय माळला
प्रोपोज मारण्याचा मोह नाही आवरला
जगरहाटीत मी ही झालो सामील
जीवन समाधानात जगण्यात मशगुल
शिवधनुष्य मी हि पेलला
स्वयंवरात पुन्हा माझा जय झाला

164 

Share


रामचंद्र गोपाळ राणे मु .पो .पेंडूर ,ता .मालवण ,जि .सिंधुदुर्ग
Written by
रामचंद्र गोपाळ राणे मु .पो .पेंडूर ,ता .मालवण ,जि .सिंधुदुर्ग

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad