Bluepad | Bluepad
Bluepad
खरच चुकलो का मी ?
SOURABH RANGDAL
SOURABH RANGDAL
15th May, 2022

Share

उडायच होत यशाचे पंख लावून
सर्वाना घेतला माझ्या मनी सामावून
लोकांसाठी कायम यायचो मी कामी
खरच चुकलो का मी ?
लोक कायम केले मला पास
माझ्या आयुष्याने केला मला नापास
स्वतःसाठी जग म्हणून सांगायची मम्मी
खरच चुकलो का मी ?
त्याच्याकडे होता पैसेचा बंगला
गैरसमज केला माझा चांगला
Important होत त्यांना money
खरच चुकलो का मी ?
✍🏻सौरभ रंगदाळ

183 

Share


SOURABH RANGDAL
Written by
SOURABH RANGDAL

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad