Bluepad | Bluepad
Bluepad
दोष...🤔
Dhiraj Pawar
Dhiraj Pawar
15th May, 2022

Share

मनातील शब्द वेडे वाकडे बोलू लागतात
त्यामूळे नाती सुद्धा तुटु लगतात....
क्षणा क्षणाचा विचार करता
दोष मात्र फक्त एकालाच का देतात....
-धिरज पवार.....✍✍

183 

Share


Dhiraj Pawar
Written by
Dhiraj Pawar

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad