Bluepad | Bluepad
Bluepad
प्रभाते मनी
शशिकांत हरिसंगम
शशिकांत हरिसंगम
15th May, 2022

Share

*प्रभाते मनी* 🙏
.........................
यांची घाई, त्याची घाई
आपल्याला असते
नेहमीच घाई.
घाई आपण सदा करतो.
मग काम आपण कधी करतो ?
*सुप्रभात*....!
*प्रेषक :शशिकांत हरिसंगम, वालचंदनगर*

163 

Share


शशिकांत हरिसंगम
Written by
शशिकांत हरिसंगम

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad