Bluepad | Bluepad
Bluepad
आयुष्याच्या वाटेवर
अनुश्री
अनुश्री
15th May, 2022

Share

कंटाळा आला आता
आयुष्य जगण्याचा
जगण्याची एक उमेद
मिळली होती प्रेमाचा
आयुष्य जगण्याच
माझं राहून गेल
जीवनातल एक
पान कोरच राहील
मी नेहमी झिजत
राहिले दुसऱ्यांसाठी
स्वत:चा विचार नाही केला
जगायचं होतं फक्त माझ्यासाठी
आयुष्याच्या वाटेवर
ठसे उमटले दु:खांचे
कर्तव्य निष्ठेच्या पुर्तीसाठी
त्याग केले सुखाचे
शेवटी मृत्यू आला
माझ्या जवळच
पण जगयाच राहून
गेले माझ्या नकळतच
...✍️ कवयित्री अनुश्री
आयुष्याच्या वाटेवर
....सौ‌. अनिता आबनावे ©®

176 

Share


अनुश्री
Written by
अनुश्री

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad