Bluepad | Bluepad
Bluepad
सुखाचे चांदणे
अनुश्री
अनुश्री
15th May, 2022

Share

विषय :- अश्रूंचे मोती
तू जरी नाही बोललास
तरीही तुझ्या मनातले भाव
कळतात मुक्या ओठातून
नको देऊस रे ह्रदयाला घाव
सुखाच्या चांदण्यात अश्रूंचे मोती
विरघळले दु:खाच्या पाण्यात
का तू सोडून गेलास मला?
माझे आयुष्य गेले तुझी वाट पाहण्यात
परतून पुन्हा कधी येशील का?
आपल्या आवडत्या व्यक्तीसाठी
परवा नाही केली कधी मी कोणाची
जीवाचे रान केले मी फक्त तुझ्यासाठी
.....✍️ कवयित्री अनुश्री
सौ. अनिता आबनावे ©®

169 

Share


अनुश्री
Written by
अनुश्री

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad