Bluepad | Bluepad
Bluepad
मनदिप
मनीषा शंकर कबाडे
15th May, 2022

Share

* ऋणानुबंधीय *
दुरवर एकटाच असा उभा
होतास तू , नाही माहीत रे
कोणाची वाट पहात त्या
वाटेवर उभा होतास तू
मग मी दूरूनच पाहीले
जवळी येऊनी, सादेला
प्रतिसादाच्या प्रतीक्षेत
तू अश्रूंनी भिजलेला
अरे तू खंबीर वटवृक्ष
परतुन येईल सावली
अंतरंगाचा ठाव घेता
दूर होईल मनाची काहिली
अजुनही तना - मनात ती
तुझ्यातल्या अतुट प्रेमाने
यमाशी दोन हात तिने केलेले
हेरले होते अंतःकरणाला घेरलेले
वेळेने गाठ-भेट घडवली
नियतीने खेळली खेळी
परतुन आली ती सावली
युगानुयुगेची ऋणानुबंधाची...
कवयित्री : मनीषा शंकर कबाडे

187 

Share


Written by
मनीषा शंकर कबाडे

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad