Bluepad | Bluepad
Bluepad
उन्हाळ्याचे राग
Rupali Kulu Majumdar
Rupali Kulu Majumdar
14th May, 2022

Share

मी एक बंगाली मुलगी आहे. माझे शिक्षण वर्ष मराठी शाळेत झाले आहे. पण मला बरोबर मराठी येत नाही, तरीही मी माझ्या जिवनात घातलेलल्या उन्हाळ्याचे काही क्षण सर्वांना सांगू ईच्छितो.
लहानपणी उन्हाळा म्हटला की सर्वात आधी मामाच्या गावाची आठवन येतो, पण आता उन्हाळा येण्याअगोदरच गर्मी

0 

Share


Rupali Kulu Majumdar
Written by
Rupali Kulu Majumdar

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad