Bluepad | Bluepad
Bluepad
नकळत....
TARA_07
TARA_07
14th May, 2022

Share

ह्म््म.... झाली मैत्री.... झाले प्रेम....
नंतर समजल नाही आपली caste सेम,
तुझ्या सोबत खूप छान नात झालं,
नंतर समजल नाही आपली caste सेम,
तुझं बोलणं तुझं मला समजून घेणं खुप आपलसं वाटलं,
नंतर समजल नाही आपली caste सेम,
आपलं शेरिंग आपलं कॅरींग तुझ्या सारखंच कोणी असावं वाटत होतं नेहमी,
भेटला तू नकळत, चूक एकच झाली ती ना तुझी ना माझी,
नंतर समजल नाही आपली caste सेम ...
तारा ०७❤️

201 

Share


TARA_07
Written by
TARA_07

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad