Bluepad | Bluepad
Bluepad
निःस्वार्थ प्रेम
Sonam Gawali
Sonam Gawali
14th May, 2022

Share

किती छान असतं ना
आयुष्यात कोणत्या अश्या व्यक्ती च असणं
ज्यांना तुमचा सोबती शिवाय
तुमचा कडून काहीच नसतं हवं....
निःस्वार्थ प्रेम

172 

Share


Sonam Gawali
Written by
Sonam Gawali

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad