Bluepad | Bluepad
Bluepad
नात्यातली गोडी.......
2548
2548
14th May, 2022

Share

बोलता बोलता ओळख झाली
त्याच ओळखीने जवळीक निर्माण झाली
आणि नात्यातली गोडी वाढू लागली
रोज रोज बोलण्याची सुरवात
झाली आणि एकमेकांना
भेटण्याची आतुरता वाढू
लागली,
येत गेल्या अडचणी थोड्या
पण नशिबाने खरी दोघांची भेट
Ghadun आणली.
माहित नव्हत कशी असेल पहिली
भेट पण त्याच भेटत ऐक घट्ट मिठी झाली,
तीच भेट आता कायमची लक्षात
राहावी म्हणून त्यातल्या शना शनात
आठवण निर्माण झाली

0 

Share


2548
Written by
2548

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad