Bluepad | Bluepad
Bluepad
मनदिप
मनीषा शंकर कबाडे
14th May, 2022

Share

* वाटते मज *
०८/०४/२०२२ शुक्रवार
असतोस दूर तेव्हा
मज वाटते जवळ यावे
असता जवळ तेव्हा
मोल तुझे मी न जाणावे
का ? मग आठवांनी
अश्रुचां, नयनी पूर वाहतो
आतुरतेने भेटीच्या
जीव हा माझा तळमळतो
वाटते मज आता तु
वाट पाहण्या लावू नको
बंध ते गतजन्मीचे
जवळ येता दूर जाऊ नको
सावलीत मी राहीन
छत्र सदैव असु दे डोईवर
राहील प्रदिप अधिकार
कायम मनिषाच्या श्वासावर
कवयित्री : मनिषा कबाडे
. जवळे

222 

Share


Written by
मनीषा शंकर कबाडे

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad