Bluepad | Bluepad
Bluepad
दिशा कोणती?
लव मोरे
लव मोरे
14th May, 2022

Share

फक्त ईच्छा आणि अपेक्षा या दोघींच्या जोरावर सगळं काहि मिळवता येऊ शकेल पण त्या वेळेवर सकारात्मक दिशेने वळायला पाहिजेत.

177 

Share


लव मोरे
Written by
लव मोरे

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad