Bluepad | Bluepad
Bluepad
एकटं..
TARA_07
TARA_07
14th May, 2022

Share

प्रत्येकाच्या आयुष्यात एक तरी दिवस येतोच
जिथे तो एकटा पडतो, खरं तर एकटं कोणीच नसतं
आपण स्वतः आपल्यासाठी असतो....
कधी कधी आपल्या मनात काय चालू आहे ते, सांगता येत नाही,
पण नेमकं गणित काय आहे हे आपल्यालाच समजत,
आई बाप बहीण भाऊ हे एका वेळे पर्यंत सोबत असता,
कुठे तरी त्यांची सवय होते , आणि
आयुष्याच्या एका वळणावर कोणी तरी आपल असं आयुष्यात येत, आपल अस वाटू लागत ,आणि
हळूच त्याची सवय लावून हळूच हात सोडून निघून जातं,
ह्या क्षणात नेमकं काय वाटतंय कोन सोबत हवंय काहीच नाही समजत, आणि हाच तो क्षण
जिथे तो एकटा पडतो, खरं तर एकटं कोणीच नसतं
आपण स्वतः आपल्यासाठी असतो....
तारा ०७❤️

205 

Share


TARA_07
Written by
TARA_07

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad