Bluepad | Bluepad
Bluepad
He aashaky vaatate .
N
Nandini Kailaje
14th May, 2022

Share

He ashaky vatate ,
2475 vela vachale gele .
Ekahi laaik naahi .
Kavita aahe ,
"Mala lagale ved devache ."
Ekahi laik naahi he kase ?
He ashakya ch
He ase honyache kaaran kaay ?
Kahi kaaran jarur aahe .
Je mala "Blue Pad "sangel kaa ?

1 

Share


N
Written by
Nandini Kailaje

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad