Bluepad | Bluepad
Bluepad
आधीच विचार केलेला चांगला आहे
लव मोरे
लव मोरे
14th May, 2022

Share

नवीन काहितरी करायच्या नादात अनोळखी व्यक्तीला आयुष्यात येऊ द्यायचं आणि ओळखीच्या चांगल्या लोकांना दुर्लक्षित करायचं हे जरा चुकीचं वाटतंय म्हणजेच कि आयुष्यभर पश्चाताप हा नक्कीच😉

1 

Share


लव मोरे
Written by
लव मोरे

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad