Bluepad | Bluepad
Bluepad
🧘‍♀️ योगाभ्यास
H
HEMANT JADHAV
14th May, 2022

Share

🧘‍♀️ *ज्या लोकांना नियमित व्यायामाने निरोगी राहणारे शरीर हा त्यांचा व्यक्तिमत्वाचा अविभाज्य भाग म्हणून स्वीकारलेला असतो त्यांना रोज व्यायामाला जाण्यासाठी स्वतः ला मनवावे लागत नाही.जे योग्य ते करणे हे सहजपणे घडते.शेवटी तुमचे वर्तन आणि तुमचे व्यक्तिमत्व हे दोन्ही एकरूप झालेले असते.तेव्हा तुम्हाला बदल घडवून आणण्यासाठी सतत स्वतः चा पाठपूरवठा करत बसावे लागत नाही.तुम्ही तुमच्या निष्ठांशी प्रामाणिक राहून आपण होवून कृती करता.🧘‍♂️*
🧘‍♀️ योगाभ्यास

0 

Share


H
Written by
HEMANT JADHAV

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad