Bluepad | Bluepad
Bluepad
स्वयंभू नेते
श्री विलास रामचंद्र सुतार
श्री विलास रामचंद्र सुतार
14th May, 2022

Share

स्वयंभू नेते
आपल्याच कौतुकाचे
किती लावावे आपण झेंडे
स्वयंभू जाती धर्मात
जन्मू लागले राजकीय गेंडे...१
सोडून जन लाज सारी
गाई स्वत:चेच पोवाडे
कुणी झाले जात वेडे
कुणी जाहले धर्म वेडे ...२
कुणी सांगा रे यांना थोडे
कवि मारतील शब्दं जोडे
तरी लाजतील ना हे घोडे
दाखवत राहतील अंगचे तिडे...३
कवि अटलविलास

246 

Share


श्री विलास रामचंद्र सुतार
Written by
श्री विलास रामचंद्र सुतार

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad