Bluepad | Bluepad
Bluepad
स्त्री खरंच सुरक्षित आहे का?
उज्ज्वला
14th May, 2022

Share

या काळात पण स्त्री सुरक्षित आहे का ? हा प्रश्न तुम्हाला पडत असेल कारण जे रोजवर खराब कृत्य स्त्रियांन सोबत होत आहे ते आपल्या ना रोज समाचार पत्रात एका दिवसा आळ बातमी दिसतच असते पहिले असे होत असते तर लोक स्त्रियांच्या कपड्या ना दोष देत होते पण आता सहा वर्ष असलेल्या मुली सुद्धा या खराब कृत्याला बळी जात आहेत आता त्यांचे कपडे कारण आहे का कारण सहा वर्ष असलेल्या मुली ला साडी घालून बाहेर जायला सांगा व लागेन का हा प्रश्न मला सतत येत असतो की कपडे खराब की लोकांचे विचार व दृष्टी तुम्हीच सांगा?

118 

Share


Written by
उज्ज्वला

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad