Bluepad | Bluepad
Bluepad
उन्हाळा
उज्ज्वला
14th May, 2022

Share

उन्हाळा हा एक ऋतू आहे आणि उन्हाळा बहुतेक जणांना नकोसा वाटतो कारण तो सद्याच्या काळात एका गरम तव्यावर बसणे सारखेच आहे कारण पहिल्या काळात इतका सूर्य तापत नहोत कारण तेव्हा प्रदूषण नहोत आता च्या काळात गाडी मोटार मुळे प्रदूषण रोज होत असत म्हणून प्रदूषण मुळे सूर्य जवळ जी जाळी आहे ती कमी होत जात आहे म्हणून सूर्या चे तापमान वाढत आहे त्याला कारण आपणच म्हणून त्याला दोष देऊन काहीच फाईदा नाही उन्हाळा आपल्या साठी तितकाच गरजेचा आहे जितका हिवाळा व पावसाळा तुम्ही जसा या दोन ऋतूंचा आनद घेत असता तस उन्हाळा चा पण घ्या आणि उन्हाळी सुट्टी वर जा मजा करा

120 

Share


Written by
उज्ज्वला

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad