Bluepad | Bluepad
Bluepad
उन्हाळ्याची सुट्टी.
S
Sarthak suresh garje
14th May, 2022

Share

मला उन्हाळ्याची सुट्टी खुप खुप आवडते
कारण तेव्हा मला मामाच्या गावी जायला मिळते.
उन्हाळ्याच्या सुट्टीची मी आतुरतेने वाट पहात
असतो.
सुट्टी लागली की आजोबा आम्हाला न्यायला येतात.
गावी जातानाचा प्रवास खुप मजेशीर असतो. मागे पलनारी
झाडे, डोंगर, नद्या पहण्यात वेगळीच मजा
असते.
गावी गेल्यावर आजी आणि आजोबा रोज रानात
घेउन जातात. त्या मुळे वेगवेगळी पिके, पक्षी पाहयाला
मिळतात. आजी तर छान जेवन बनवून खायला घालते.

113 

Share


S
Written by
Sarthak suresh garje

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad