Bluepad | Bluepad
Bluepad
!! का पुन्हा !!
नितीन गजानन सुर्वे
नितीन गजानन सुर्वे
14th May, 2022

Share

स्वाध्याय १५
वृत्त - स्त्रग्विनी
मात्रा - २०
यती - १० व्या अक्षरावर
लगावली - गालगा × ३
काफिया - माळतो, भाळतो,जाळतो,पाळतो, चाळतो,टाळतो, घालतो.
रदीफ - का पुन्हा.
"का पुन्हा"
मोगरा हा तुला... माळतो का पुन्हा?
मी तुझ्यावर असा...भाळतो का पुन्हा?
वार झाले असे...खोल जखमा जुन्या,
वेदनेनी मला... जाळतो का पुन्हा?
सोबती संपल्या...भावना आटल्या,
भाबडे शब्द ही...पाळतो का पुन्हा?
आठवांचा कसा... हुंदका दाटला,
पुस्तके फाटकी... चाळतो का पुन्हा?
आरसा दावितो...चेहरा तो खरा,
भेटणे ही तुला...टाळतो का पुन्हा?
वेदने भोवती...श्वास ही कोंडला,
मी तुला साद ती... घालतो का पुन्हा?
नितीन सुर्वे (श्रीवर्धन)

183 

Share


नितीन गजानन सुर्वे
Written by
नितीन गजानन सुर्वे

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad