Bluepad | Bluepad
Bluepad
उन्हाळ्यातील थंड गार धबधबा बघायला मौजमजा कराविशी वाटते.
Harshada Bacchav
Harshada Bacchav
14th May, 2022

Share

नकोसा वाटणारा ग्रीष्मातील उकाडा. उन्हाळा आपल्याला सगळ्यांना नकोनकोसा वाटत असतो. लहान मुलांना आणि मोठे युवका पासून ते म्हातारं माणसांना पण उन्हाळ्यात नको असे वाटत असते. उन्हाळ्यात तापमान जास्त असल्याने दिवस भर थंड गार ठिकाणी फिरायला जाणे आवडते. डोंगर धबधबा बघायला मौजमजा कराविशी वाटते. लहान मुलांना ‌‌ उन्हाळ्याच्या सुट्टीत मामाच्या गावाला जाण्यासाठी उत्सुकता लागलेली असते.

111 

Share


Harshada Bacchav
Written by
Harshada Bacchav

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad