Bluepad | Bluepad
Bluepad
फितुरी
श्री विलास रामचंद्र सुतार
श्री विलास रामचंद्र सुतार
14th May, 2022

Share

फितुरी
आमच्याच धर्मात का
गणोजी जयचंद झाले
स्वार्थाच्या तुकड्यापुढे
कुत्रे कसे लाचार झाले ...१
नव्हतीच हिंमत कुणात
छाव्या समोर राहण्याची
लाजले ते साखळदंड ही
पाहून संभू तेज न्यारे ..२
खुद्द औरंग्या म्हणाला
सलाम शिव संभू राजे
पण याच मातीतल्या फितुरीने
माझ्या छाव्याला त्या नेले..३
कवि अटलविलास

179 

Share


श्री विलास रामचंद्र सुतार
Written by
श्री विलास रामचंद्र सुतार

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad