Bluepad | Bluepad
Bluepad
अंजली
p
pradip izardar
14th May, 2022

Share

"नावात काय."
हिचकी गळ्याशी आली,
उचकी घशात आहे
मन मानुनही कळेना,
गुचकी कशात आहे.......१
भाषेचे प्रयोग करूनी,
लोणचे तयार केले
बेमालूम लसुन चटणी,
भरात वसंत पाहे..........२
साहित्यिक तयार असती,
वाटाया बसती खजिना
कांडण्यात मुसळ भारी,
वाटाया पुरण आहे.......३
भाषेत विविधरंगी,
विविध भाषा सुमार आहे
वाड.मयात खुमार एकच,
मांडणी विशेष आहे........४
असली गुचकी, उचकी,
हिचकी तशीच आहे
मग भाषेतला तवंग,
मसाला तोच आहे.........५
असली गुलाब पत्री,
रोजच गुलाब आहे
प्रदिप कर पाकळ्या सुगंधी,
तुझा गुलकंद तयार आहे......६
*******
कवी-प्रा.प्रदिप इजारदार

164 

Share


p
Written by
pradip izardar

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad